فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

جوان ها بهتر است بیشتر خود را بپوشانند

امام همیشه به ما می گفتند درست است که می گویند وجه و کفین پیدا باشد، اما جوان ها بهتر است که کمی بیشتر خود را بپوشانند و خیلی تاکید می کردند که در خارج از منزل هیچ گونه عطری مصرف نشود. یادم است که در یکی از عیدها، امام به نواده دختری دیگرشان عطر هدیه دادند و به من یک چیز دیگری و فرمودند: چون تو ازدواج نکرده ای، بنابراین احتیاجی به عطر نداری.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1،ص 48

مقید بودند حجابمان را حفظ کنیم

امام مقید بودند که ما از بچگی حجاب شرعی مان را حفظ کنیم. در منزل حق انجام هیچ گونه معاصی، از جمله غیبت، دروغ، بی احترامی به بزرگتر و توهین به مسلمانان را نداشتیم. خصوصا روی معصیت تاکید می نمودند که بندگان خدا هیچ امتیازی، جز از نظر تقوی و پرهیزکاری بر هم ندارند و این مساله را از بچگی به ما گوشزد می نمودند. ایشان همیشه می گفتند: بین شما و کارگری که در منزل کار می کند هیچ فرقی نیست.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1، ص 45

سلام