فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

هر وقت می خواهی بیا

امام جواب نامه کودکان را هم با خط خودشان می دادند. به عنوان نمونه کودکی به امام نوشته بود که: شما را بسیار دوست دارم و خیلی علاقه دارم که شما را ببینم.
امام در جواب او نوشتند: فرزندم، نامه ات را خواندم، هر زمانی که می خواهی بیا و با من ملاقات کن.
حجت الاسلام انصاری کرمانی کیهان ش 17049

حجاب

جوان ها بهتر است بیشتر خود را بپوشانند

امام همیشه به ما می گفتند درست است که می گویند وجه و کفین پیدا باشد، اما جوان ها بهتر است که کمی بیشتر خود را بپوشانند و خیلی تاکید می کردند که در خارج از منزل هیچ گونه عطری مصرف نشود. یادم است که در یکی از عیدها، امام به نواده دختری دیگرشان عطر هدیه دادند و به من یک چیز دیگری و فرمودند: چون تو ازدواج نکرده ای، بنابراین احتیاجی به عطر نداری.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1،ص 48