فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

این زبان...

خرداد ماه بود که بحث غیبت ادامه داشت و سال تحصیلی طلاب به اتمام رسید. بعضی از دوستان در همان پایان جلسه درس که در مسجد سلماسی قم بود از حضرت امام تقاضا کردند که آنها را نصیحتی بفرمایند. ایشان بیدرنگ فرمودند: آقا همه اینها که خواندیم (درس غیبت) نصیحت بود این زبانی را که از اینجا تا نجف دراز می کنی و غیبت بعضی افراد را می کنی همین زبان در روز قیامت ظهور خواهد کرد و زیر پای اهل محشر خواهد بود و از روی آن عبور خواهند کرد. ایشان با چنان صلابت و یقینی این عبارات را بیان کردند که تقریبا همه اهل مجلس زار زار گریستند.
حجت الاسلام احمد احمدی کیهان ش 16964

صبر و گذشت امام

به گوشه ای رفتند

حاج آقا احمد نقل می کرد، زمانی که در نجف حاج آقا مصطفی شهید شدند امام پس از شنیدن خبر شهادت ایشان، استوار و بردبار تنها به گوشه ای رفته و به تلاوت کلام الله مشغول شدند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3، ص 7