فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

تقسیم وقت

امام از استادشان مرحوم آیت الله شاه آبادی نقل می کردند که صاحب کتاب جواهر برای نوشتن جواهر برنامه داشتند و هر شب مقداری از آن را می نوشتند. آقازاده ای داشتند که اهل علم و فضیلت و مورد علاقه ایشان بود و مرحوم شد. مراسم تشییع جنازه او یک روز به تأخیر افتاد، شب جنازه را در اتاقی گذاشتند. صاحب جواهر آن شب در کنار جنازه فرزند نشستند و به مقداری که هر شب می نوشتند، همانجا نوشتند. امام بعد از این نقل، تاکید می کردند که آقایان باید هم زحمت بکشید و هم کارها را منظم کنید که با منظم بودن و تقسیم وقت کارها برکت پیدا می کند.
آیت الله قدیری - سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی، ج 5

الان چه ساعتی از روز است

کارکنان منزل امام در نجف اشرف از حرکت و سکون و خواب و بیداری و نشست و برخاست ایشان در می یافتند که چه ساعتی از شبانه روز است.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 2، ص 3

نمونه کامل یک رفتار

حتی در حرکت و سکون امام هم، نظم و برنامه ریزی ویژه ای حکمفرمایی می کرد؛ مثلا هنگامی که می خواستند از جا بلند شوند همیشه دست چپ را به زمین می گذاشتند و از جا بر می خاستند. یا وقتی که می خواستند برای تدریس بالای منبر بروند ابتدا پای چپ را بر روی پله منبر نهاده و با مکثی کوتاه بالا می رفتند و هنگام وارد شدن به منزل، مدرسه و مسجد نیز همیشه ابتدا قدم راست را به داخل می گذاشتند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 2، ص 33 و 34.