فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

یک بار هم به یاد ندارم

از برنامه های امام قدم زدن و پیاده روی روزانه به مدت حدود چهل دقیقه تا یک ساعت بود که در هنگام قدم زدن گاهی اوقات اخبار رادیو گوش می کردند.
بعضی مواقع نیز به هنگام قدم زدن مطالعه می کردند که بعدها به توصیه اطبا، ایشان در هنگام قدم زدن مطالعه ای نداشتند و فقط ذکر می گفتند. در این دوران طولانی که خدمت امام بودم یک بار هم به یاد ندارم که ایشان را بیکار دیده باشم.
حجت الاسلام انصاری کرمانی - روزنامه رسالت 9/3/72

استفاده از وقت حتی در تخت بیمارستان

امام حتی در شب قبل از عمل و روی تخت بیمارستان با وجود سرمهای غذایی و دارویی و ضعف مفرط از مطالعه و قرائت قرآن و تهجد و نماز شب غافل نمانده و حاضر نبودند لحظه ای هر چند کوتاه و گذرا از عمر خود را بیهوده بگذرانند.
حجت الاسلام رسولی محلاتی - حوزه - ش 38 - 37

تقسیم وقت

امام از استادشان مرحوم آیت الله شاه آبادی نقل می کردند که صاحب کتاب جواهر برای نوشتن جواهر برنامه داشتند و هر شب مقداری از آن را می نوشتند. آقازاده ای داشتند که اهل علم و فضیلت و مورد علاقه ایشان بود و مرحوم شد. مراسم تشییع جنازه او یک روز به تأخیر افتاد، شب جنازه را در اتاقی گذاشتند. صاحب جواهر آن شب در کنار جنازه فرزند نشستند و به مقداری که هر شب می نوشتند، همانجا نوشتند. امام بعد از این نقل، تاکید می کردند که آقایان باید هم زحمت بکشید و هم کارها را منظم کنید که با منظم بودن و تقسیم وقت کارها برکت پیدا می کند.
آیت الله قدیری - سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی، ج 5