فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

رأس ساعت 8 صبح...

حضرت امام در زندگی بسیار منظم بودند. همه می دانستیم که ایشان در وقت شناسی بسیار دقیق هستند.
غیر از روز جمعه هر روز صبح ساعت 8 حضرت امام ملاقات داشتند. رأس ساعت 8 حضرت امام زنگی را که در منزلشان نصب شده بود، به صدا در آوردند که ما با شنیدن صدای آن متوجه می شدیم ساعت 8 صبح است و کارهای خود را با صدای زنگ تنظیم می کردیم.
محمد یعقوب لو کیهان ش 17279

یک بار هم به یاد ندارم

از برنامه های امام قدم زدن و پیاده روی روزانه به مدت حدود چهل دقیقه تا یک ساعت بود که در هنگام قدم زدن گاهی اوقات اخبار رادیو گوش می کردند.
بعضی مواقع نیز به هنگام قدم زدن مطالعه می کردند که بعدها به توصیه اطبا، ایشان در هنگام قدم زدن مطالعه ای نداشتند و فقط ذکر می گفتند. در این دوران طولانی که خدمت امام بودم یک بار هم به یاد ندارم که ایشان را بیکار دیده باشم.
حجت الاسلام انصاری کرمانی - روزنامه رسالت 9/3/72

استفاده از وقت حتی در تخت بیمارستان

امام حتی در شب قبل از عمل و روی تخت بیمارستان با وجود سرمهای غذایی و دارویی و ضعف مفرط از مطالعه و قرائت قرآن و تهجد و نماز شب غافل نمانده و حاضر نبودند لحظه ای هر چند کوتاه و گذرا از عمر خود را بیهوده بگذرانند.
حجت الاسلام رسولی محلاتی - حوزه - ش 38 - 37