فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

احترام به بزرگان

یک سفر که به نجف مشرف شدم بعد از فوت مرحوم حکیم بود. من برای تسلیت خدمت آقا سید یوسف حکیم رفتم سپس خدمت امام رفتم. سلام کردم و دستش را بوسیدم و گفتم آقا! مگر امشب شب عید غدیر نیست؟ شما چراغ هم در حجره تان روشن نکرده اید؟...
امام فرمود: ما حکیم را از دست داده ایم، واقعا تا یکسال نباید احترام این شخصیت را حفظ کرد؟... بر همه واجب است که به این بزرگوار احترام کنند.
حجت الاسلام عباس مهری کیهان ش 17246

نظم

رأس ساعت 8 صبح...

حضرت امام در زندگی بسیار منظم بودند. همه می دانستیم که ایشان در وقت شناسی بسیار دقیق هستند.
غیر از روز جمعه هر روز صبح ساعت 8 حضرت امام ملاقات داشتند. رأس ساعت 8 حضرت امام زنگی را که در منزلشان نصب شده بود، به صدا در آوردند که ما با شنیدن صدای آن متوجه می شدیم ساعت 8 صبح است و کارهای خود را با صدای زنگ تنظیم می کردیم.
محمد یعقوب لو کیهان ش 17279