فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

احترام برادر بزرگتر در حد یک استاد

بارها و بارها شاهد احترام بیش از حد امام نسبت به آیت الله پسندیده بودیم. ایشان به عنوان برادر بزرگتر و استاد امام در دوران کودکی و نوجوانی در حد یک استاد و شبیه یک پدر، مورد احترام امام قرار می گرفت. مجلس انس امام با برادر بزرگترشان به دور از مسائل سیاسی و رهبری جهان اسلام، احوالپرسی و تفحص از مشکلات احتمالی برادر بود. در این حال شنیدن مسائل عادی زندگی و چکه کردن شیر آب و خرابی دستشویی منزل ایشان برای امام کاملا قابل تحمل بود.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1،ص 13

احترام به بزرگان

یک سفر که به نجف مشرف شدم بعد از فوت مرحوم حکیم بود. من برای تسلیت خدمت آقا سید یوسف حکیم رفتم سپس خدمت امام رفتم. سلام کردم و دستش را بوسیدم و گفتم آقا! مگر امشب شب عید غدیر نیست؟ شما چراغ هم در حجره تان روشن نکرده اید؟...
امام فرمود: ما حکیم را از دست داده ایم، واقعا تا یکسال نباید احترام این شخصیت را حفظ کرد؟... بر همه واجب است که به این بزرگوار احترام کنند.
حجت الاسلام عباس مهری کیهان ش 17246

نظم