فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

خوشا به حال من که چنین همسری دارم

وقتی آقا اخم می کردند، ما به شوخی می گفتیم: اگر خانم باشند آقا می خندند وقتی خانم نباشند آقا ناراحتند و اخم می کنند! روزی ما هر چه سر به سر آقا گذاشتیم، اخم آقا باز نشد. بالاخره من گفتم: خوشا به حال خانم که شما این قدر دوستش دارید. ایشان گفتند: خوش به حال من که چنین همسری دارم، فداکاری ای که خانم در زندگی کرده اند، هیچکس نکرده است. شما هم اگر مثل خانم باشید، همسرتان شما را این قدر دوست خواهد داشت.
حجت الاسلام علی اکبر آشتیانی کیهان ش 16682

به تربیت فرزندان اهمیت می دادند

امام نقش مادر را در خانه خیلی تعیین کننده می دانستند و به تربیت فرزندان خیلی اهمیت می دادند.
گاهی که ما شوخی می کردیم و می گفتیم: پس زن باید همیشه در خانه بماند؟ می گفتند:
شما خانه را کم نگیرید، تربیت بچه ها کم نیست. اگر کسی بتواند یک نفر را تربیت کند، خدمت بزرگی به جامعه کرده است.
امام معتقد بودند که تربیت فرزندان از مرد برنمی آید و این کار دقیقاً به زن بستگی دارد، چون عاطفه زن بیشتر است و قوام خانواده هم باید بر اساس عاطفه و محبت باشد.
فاطمه طباطبایی کیهان ش 16683

کار به خانم نمی گفتند

امام تا آخر عمرشان هرگز به خانم نگفتند: یک لیوان آب به من بده. امام خودشان مکرراً این کار را برای خانم انجام می دادند. مثلا گاهی می دانستند خانم فراموش می کنند قرصشان را بخورند، به ایشان یادآوری می کردند.
فاطمه طباطبایی کیهان ش 16677