فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

عاطفه نباید مقدم بر تصمیم شود

اراده امام به گونه ای بود که من به جرأت می توانم بگویم احدی را مثل ایشان ندیده بودم و نشنیده و نخوانده ام. وقتی امام تصمیم می گرفت در برابر اراده و تصمیم ایشان نمی شد هیچ کاری انجام داد.
امام در این باره می فرمود: عاطفه نباید بر این مقدم شود اگر شد انسان بدبخت می شود.
حجت الاسلام محی الدین فرقانی کیهان ش 17247

من؟ من از مبارزه دست بکشم؟

وقتی اسدالله علم نخست وزیر وقت در موضوع انجمن های ایالتی و ولایتی که شاه آن را به او ارجاع داده بود دفع الوقت می کرد من یک شب در بیرونی منزل امام به همراه بعضی از رفقا به ایشان عرض کردم: آقا این علم دفع الوقت می کند. ایشان فرمودند: حالا همین یک هفته است جملاتی به این معنا تکرار شد و من یکدفعه گفتم درد ما این است که ما شنیده ایم عواملی درصدد هستند که شما را از مبارزه منصرف کنند این جمله من گویی امام را آتش زد که فرمود: من؟ من از مبارزه دست بکشم؟ والله علم را از مملکت بیرون می کنم.
آیت الله محمد علی گرامی به نقل از مجله اندیشه حکومت ش 5

به خاطر عدم لیاقت به او سهم امام نمی دهم

مرحوم حاج آقا مصطفی برای من نقل کرد که: من یک روزی برای یک طلبه ای خدمت امام وساطت کردم که پولی گرفته و به او بدهم.
امام به وساطت من ترتیب اثر ندادند. مرتبه دوم وساطت کردم. باز هم ترتیب اثر ندادند و این برایم تعجب آور بود.
مرتبه سوم که وساطت کردم امام گفتند: مصطفی! این کمد و این گنجه ای که پولها در آن است. این هم کلید اینها. من کلید را در اختیار تو می گذارم هر چه پول می خواهی بردار و به این طلبه بده مانعی ندارد بشرط آنکه، جهنمش را باید خودت بروی! من دیگر حاضر نیستم به این طلبه روی عدم لیاقتی که در او وجود دارد، پول سهم امام بدهم.
آیت الله لنکرانی کیهان ش 16943