فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

بگذار هر غلطی می خواهند بکنند

ماموران عراقی امام را تهدید کرده بودند که ایشان باید از عراق برود. عده ای از اهل علم آمده بودند که امام را مطلع کنند یکی حاج آقا نصرالله خلخالی بود و یک سید دیگر. امام فرموده بودند: بگذار هر غلطی می خواهند بکنند!
و این حاکی از شهامت امام بود که یک شخص که قانوناً و رسماً در تبعید بودند چنین با دولت عراق سخن می گفتند.
حجت الاسلام عبدالعلی قرنی کیهان ش 17241

دشمن مرا به این موهبت رساند

امام در طول پانزده سالی که در نجف اشرف مشرف بودند هر شب به زیارت مولا امیرالمؤمنین (علیه السلام) می رفتند و بارها می گفتند که دشمن مرا به این موهبت الهی رساند. حالات امام در حرم به صورتی بود که دوست و دشمن شدیداً تحت تاثیر عبادت و زیارت ایشان قرار می گرفتند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3، ص 16

جاذبه امام