فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

امام و تبعید

وجهه خود را پیش این ناکس نفروش

وقتی امام به سوی کویت حرکت کردند و ماموران کویتی اجازه ورود امام به کویت را ندادند مجبور شدند که به عراق برگردند.
من به امام عرض کردم: بروم با این مأمور حرف بزنم؟
امام فرمودند: ابداً! حیف نیست وجهه خود را پیش این ناکس بفروشی؟! ما برمی گردیم، ما با خدا هستیم.
حجت الاسلام عباس مهدی کیهان ش 16957

خدا می داند من از دست اینها چه کشیدم

امام در شب آخری که قرار بود از نجف بروند با حسرت فرمودند که: من در اینجا با حرم مطهر مانوس بودم. اما خدا می داند در این مدت من از دست اهل اینجا چه کشیدم.
آیت الله کریمی کیهان ش 17230