فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

منقلب شد

دو روز قبل از این که امام از تهران به قم تشریف ببرند. در مدرسه رفاه فیلم کاخ و کوخ را نشان دادند که وضع بد زندگی مردم را در حلبی آبادها نشان می داد. امام حالشان خیلی منقلب شد.
آیت الله شهید محلاتی - سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی - ج 4

امام و تبعید

وجهه خود را پیش این ناکس نفروش

وقتی امام به سوی کویت حرکت کردند و ماموران کویتی اجازه ورود امام به کویت را ندادند مجبور شدند که به عراق برگردند.
من به امام عرض کردم: بروم با این مأمور حرف بزنم؟
امام فرمودند: ابداً! حیف نیست وجهه خود را پیش این ناکس بفروشی؟! ما برمی گردیم، ما با خدا هستیم.
حجت الاسلام عباس مهدی کیهان ش 16957