فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

اهداء هدایا به مستمندان

امام، املاک و خانه های متعددی را که از سوی مؤمنین و شیفتگان ایشان نه به عنوان وجوهات، بلکه به عنوان نذر و هدیه چه قبل از پیروزی انقلاب و چه پس از پیروزی انقلاب تقدیم ایشان می شد، پس از قبول، آنها را به افراد مستحق و مؤسسات خیریه اهداء می کردند.
حجت الاسلام رحیمیان کیهان ش 16678

رعایت حال مستضعفین

در ملاقاتهایی که با امام داشتم یاد ندارم که از مستضعفین یادی نکرده و ما را بر رعایت حال آنان تاکید نفرموده باشند.
حجت الاسلام عبدالله نوری - جهاد - ش 52 - 20/2/62

منقلب شد

دو روز قبل از این که امام از تهران به قم تشریف ببرند. در مدرسه رفاه فیلم کاخ و کوخ را نشان دادند که وضع بد زندگی مردم را در حلبی آبادها نشان می داد. امام حالشان خیلی منقلب شد.
آیت الله شهید محلاتی - سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی - ج 4