فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

این آیه خطاب به سرمایه داران است

در مبانی فقهی و برخوردهای فقهی، بینش امام با دیگران تفاوت داشت. تفسیر ایشان در مورد آیه های مربوط به مردم و اجتماع با دیگران فرق می کرد، مثلا در مورد آیه: و انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه
می فرمودند:
این آیه خطاب به سرمایه داران و زراندوزان و خطاب به آنها می گوید در راه خدا انفاق کنید و خود را به هلاکت نیفکنید.
آیت الله یوسف صانعی کیهان ش 17313

اهداء هدایا به مستمندان

امام، املاک و خانه های متعددی را که از سوی مؤمنین و شیفتگان ایشان نه به عنوان وجوهات، بلکه به عنوان نذر و هدیه چه قبل از پیروزی انقلاب و چه پس از پیروزی انقلاب تقدیم ایشان می شد، پس از قبول، آنها را به افراد مستحق و مؤسسات خیریه اهداء می کردند.
حجت الاسلام رحیمیان کیهان ش 16678

رعایت حال مستضعفین

در ملاقاتهایی که با امام داشتم یاد ندارم که از مستضعفین یادی نکرده و ما را بر رعایت حال آنان تاکید نفرموده باشند.
حجت الاسلام عبدالله نوری - جهاد - ش 52 - 20/2/62