فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

زمین ها را بین فقرا تقسیم کنید

روزی امام مرا خواستند و راجع به یک قسمت از ارثیه ناچیزشان طبق دستخط و امضاء خودشان مرقوم فرمودند:
جنابعالی وکیل هستید که زمین های متعلق به اینجانب را هر چند ناقابل است هر طور صلاح می دانید بین فقرا تقسیم کنید. چه ساختمان شده باشد یا نشده باشد.
و این عبرتی است برای سایر زمامداران که ببینند رهبر انقلاب میراث خود را هم انفاق کردند.
حجت الاسلام حیدر علی جلالی خمینی کیهان ش 16953

این آیه خطاب به سرمایه داران است

در مبانی فقهی و برخوردهای فقهی، بینش امام با دیگران تفاوت داشت. تفسیر ایشان در مورد آیه های مربوط به مردم و اجتماع با دیگران فرق می کرد، مثلا در مورد آیه: و انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه
می فرمودند:
این آیه خطاب به سرمایه داران و زراندوزان و خطاب به آنها می گوید در راه خدا انفاق کنید و خود را به هلاکت نیفکنید.
آیت الله یوسف صانعی کیهان ش 17313

اهداء هدایا به مستمندان

امام، املاک و خانه های متعددی را که از سوی مؤمنین و شیفتگان ایشان نه به عنوان وجوهات، بلکه به عنوان نذر و هدیه چه قبل از پیروزی انقلاب و چه پس از پیروزی انقلاب تقدیم ایشان می شد، پس از قبول، آنها را به افراد مستحق و مؤسسات خیریه اهداء می کردند.
حجت الاسلام رحیمیان کیهان ش 16678