فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

وجوهات نباید صرف تزئینات شود

حضرت امام، صرف سهم مبارک امام (علیه السلام) را برای ساختن مسجد اجازه نمی دادند، مگر به دو شرط: یکی مورد نیاز بودن مسجد و دیگر آن که بودجه آن از طریق دیگری مانند وجوه بریه تبرعات تأمین نشود. لذا اگر سئوال کننده توجه به دو شرط مذکور داشت و در متن سئوال آنها را قید کرده بود، می فرمودند: در فرض مذکور مجازند پرداخت کنند. و اگر توجه نداشت یا قید نکرده بود، پاسخ می دادند: چنانچه مورد نیاز باشد و از طریق دیگر تامین نشود، مجازند پرداخت کنند. آنچه ذکر شد، در مورد اصل مسجد و ساختمان آن بود. اما در مورد تزیینات و تهیه لوازم غیر ضروری و درجه دوم از قبیل: سنگ، کاشی، فرش... معمولا به صورت مطلق اجازه صرف وجوه شرعی را نمی دادند. نمونه های بسیاری داشت از جمله این که یک نفر استجازه کرده بود که مبلغ سی هزار تومان بابت سهم مبارک امام (علیه السلام) برای فرش مسجدی در خیابان اباذر تهران پرداخت کند. فرمودند: اجازه نمی دهم.
حجت الاسلام رحیمیان کیهان ش 16597

باید حساب زندگی اش را ارائه دهد

در مورد یکی از روحانیون که از طرف حضرت امام مجاز در اخذ و ایصال وجوه شرعیه و امور حسبیه و مورد توجه آن حضرت بود، گویا گزارشی در رابطه با زیاده روی ایشان در استفاده از وجوه شرعیه به امام رسیده بود. به همین مناسبت، چند بار از مقدار وجوه تحویل شده به وسیله ایشان به دفتر، از اینجانب سوال شد. من نیز استخراج کرده و تحویل دادم. متعاقب آن، چند روز بعد، امام با آهنگی جدی و قاطع فرمودند:
به... بگویید باید ظرف ده روز تمام حساب زندگیش را ارائه دهد... که اینها را از کجا خریده است؟
سپس با لحنی ناراحت و محکم ادامه دادند:
من گرفتار تکلیف شرعی هستم. باید ظرف ده روز حساب همه چیزش را روشن کند والا من ناچارم عکس العمل نشان دهم و ایشان ساقط خواهد شد.
حجت الاسلام رحیمیان کیهان ش 16970

شهدا و خانواده شهدا