فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

مگر خون من رنگین تر است

شبی که توطئه کودتای نوژه کشف و خنثی شد همه مقامات وقت به جماران آمدند. ما همه مسلح شدیم و به کوه ها رفتیم. بعدا از حاج آقا انصاری شنیدیم که آن روز به امام گفته بودند: بیایید از اینجا برویم، امکان دارد یک هواپیما بیاید و جماران را بمباران کند. ولی امام گفته بودند: مگر خون من رنگین تر از خون مردم جماران است؟
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1، ص 111

وجوهات

وجوهات نباید صرف تزئینات شود

حضرت امام، صرف سهم مبارک امام (علیه السلام) را برای ساختن مسجد اجازه نمی دادند، مگر به دو شرط: یکی مورد نیاز بودن مسجد و دیگر آن که بودجه آن از طریق دیگری مانند وجوه بریه تبرعات تأمین نشود. لذا اگر سئوال کننده توجه به دو شرط مذکور داشت و در متن سئوال آنها را قید کرده بود، می فرمودند: در فرض مذکور مجازند پرداخت کنند. و اگر توجه نداشت یا قید نکرده بود، پاسخ می دادند: چنانچه مورد نیاز باشد و از طریق دیگر تامین نشود، مجازند پرداخت کنند. آنچه ذکر شد، در مورد اصل مسجد و ساختمان آن بود. اما در مورد تزیینات و تهیه لوازم غیر ضروری و درجه دوم از قبیل: سنگ، کاشی، فرش... معمولا به صورت مطلق اجازه صرف وجوه شرعی را نمی دادند. نمونه های بسیاری داشت از جمله این که یک نفر استجازه کرده بود که مبلغ سی هزار تومان بابت سهم مبارک امام (علیه السلام) برای فرش مسجدی در خیابان اباذر تهران پرداخت کند. فرمودند: اجازه نمی دهم.
حجت الاسلام رحیمیان کیهان ش 16597