فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

موظف نیستید

امام می فرمودند: حتی شما اگر برای کشف مواد مخدر به خانه کسی می روید، موظف نیستید که آلبومش را ببینید، یخچالش را نگاه کنید و حتی اگر گناهی کرده باشد موظف نیستید که او را بگیرید و افشا کنید.
حجت الاسلام ناطق نوری - کیهان - 28/8/61

آب لوله کشی را به باغچه ندهید

من شاهد بودم که امام به فردی که به باغچه آب می داد گفت: چرا آب لوله کشی را به باغچه می دهید؟ آن آقا گفت: این آب لوله کشی نیست، آب چشمه است.
امام گفتند: باز معلوم نیست که آب چشمه را هم ما بتوانیم مصرف کنیم، این آب مال همه است، بنابراین کمتر استفاده کنید آن هم در حد ضرورت.
مصطفی کفاش زاده کیهان ش 16681

شهریه باید به همه یکسان پرداخت شود

از خصوصیات امام این بود که تبعیضاتی که در حوزه قبل از ورود امام به نجف بود را برداشتند.
قبلا بین طلبه های افغانی، عرب و ایرانی در دریافت شهریه ها تفاوت بود اما ایشان فرمودند:
اگر بناست شهریه ای داده شود باید در سطح واحد، و طلبه ای که واجد شرایط است. عرب یا افغانی یا هندی یا پاکستانی یا ایرانی باشد فرقی نمی کند.
حجت الاسلام محمد سجادی اصفهانی کیهان ش 16944