فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

سلام مرا به رزمندگان برسان

پس از عملیات پیروز فتح المبین امام ضمن تجلیل فراوان از توان رزمندگان به ویژه نیروهای عمل کننده در عملیات فتح المبین حجت الاسلام و المسلمین انصاری کرمانی را با هزاران برگ اسکناس 100 ریالی تبرک شده به دیدار رزمندگان فرستادند و ایشان در جمع نیروها در منطقه عملیاتی فتح المبین حضور یافتند و ضمن تجلیل و پیام گرم امام اظهار داشت امام فرمودند سلام گرم مرا به رزمندگان فتح المبین برسان.
اکبر سلیمانی کیهان ش 17270

دست و بازوی شما را می بوسم

یک بار یکی از بچه های رزمنده جنوب، عکس امام را آورد و گفت می خواهیم آن را برای رزمندگان تکثیر کنیم. آن را خدمت امام ببر تا مطلبی در کنار عکس مرقوم فرمایند. گفتم طبق معمول بعید است غیر از امضاء، امام چیز دیگری بنویسند.
اما وقتی عکس را خدمت امام بردم و جریان را گفتم امام این جمله ها را بر کنار عکسشان نوشتند: از خداوند تعالی پیروزی نهایی رزمندگان عزیز را خواستارم، عزیزان من بکوشید خداوند تعالی با شماست. اینجانب دست و بازوی شماها را می بوسم.
حجت الاسلام رحیمیان کیهان ش 17319

تلویزیون را بیاورید

پس از این که حضرت امام از آخرین عمل به هوش آمدند، وقت نماز ظهر و عصر بود که امام سوال کردند: چه وقت از روز است و وقتی فهمیدند که ظهر است درخواست کردند که می خواهند نماز بخوانند و کمی بعد که حالشان مساعد شده بود. گفتند: تلویزیون را بیاورید، می خواهم اخبار را گوش بدهم. تلویزیون را آوردند، ابتدای اخبار همان صحنه هایی بود که آقا رحیم صفوی را در جبهه های جنگ نشان می داد که با خبرنگاری مصاحبه می کردند و امام وقتی این صحنه را می دید، با این که حالشان مساعد نبود، از دیدن این صحنه ها خوشحال بودند و لبخند می زدند.
حسین سلیمانی کیهان ش 17303