فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

دوری از مرجعیت

مساله زعامت و ریاست ایشان (امام) آنچه برای یک نفر زعیم و مرجع دینی شیعه به حسب ظاهر یک وسایل ظاهری احتیاج دارد، ایشان از تمام اینها خالی بود. مثلا برای مرجعیت لازم است که شخص رساله در دسترس مردم بگذارد ولی ایشان یک عدد رساله مجانی به کسی نمی داد.
عده ای پیش ایشان آمدند و گفتند که این عروةالوثقی را حاشیه بزنید. یک مقدار را مثلا ما بخریم. ایشان قبول نکردند.
حجت الاسلام سید علی غیوری کیهان ش 17090

مرا به حال خود بگذارید

امام در بعضی از سالها، تابستان به محلات تشریف می آوردند. تابستان سال 1325 که به محلات آمدند علمای شهر که به امام اخلاص داشتند از ایشان درخواست کردند که مسجدی در اختیارشان بگذارند تا مردم (بعنوان امام جماعت) از وجودشان بهره ببرند. ایشان فرمودند: مرا به حال خود بگذارید و به کار خودتان مشغول باشید و نپذیرفتند.
حجت الاسلام سروش محلاتی کیهان ش 16659

دوری از غرور

امام هیچ وقت عکس العمل منفی نسبت به حرف خوب نداشتند. حرف همه را گوش می کردند و اگر خوب بود عمل می کردند و اگر خوب نبود به آن اعتنایی نمی کردند.
ایشان هیچگونه غرور علمی هم نداشت. در درس و بحث دائماً می فرمودند: احتمال دارد این طور باشد، احتمال دارد آن طور باشد.
حجت الاسلام سجادی اصفهانی کیهان ش 17322