فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

زیّ طلبگی را حفظ کن

یک روز قبل از اینکه به دست مبارک امام معمم بشوم، در خدمت ایشان بودم. به من فرمودند: زی طلبگی را حفظ کن و بعد ادامه دادند که این زی طلبگی به سه چیز است:
درس جماعت (درس عمومی)، نماز جماعت، تفریح.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1، ص 28.

تواضع امام

متواضعانه

سال 1333 شمسی که در منزل حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره) در ایام فاطمیه مجلس عزا اقامه می شد، امام را می دیدم که در میان طلاب متوسط کمی دورتر از مرحوم بروجردی بسیار فروتن و مؤدب جلوس می فرمودند. در این مجلس مرحوم تربتی منبر می رفت. در طول این مدتی که به مجلس می رفتیم، می دیدیم از آغاز تا پایان مجلس امام دو زانو و بسیار مودب نشسته بودند و به روضه گوش می دادند و این برای من عجیب می نمود که چرا ایشان نزدیک مرحوم بروجردی جلوس نمی فرمودند و همچون یک مستمع عادی در میان طلاب جوان با آن همه حرمت و قداستی که در حوزه داشتند، متواضعانه در این مجلس با طلاب گمنام همنشین بودند.
حجت الاسلام سید محمد باقر حجتی - روزنامه جمهوری اسلامی - خرداد 70