فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

روحانیون باید برای مشکلات فکری کنند

در دوران قبل از انقلاب و در شروع انقلاب نیز در پایان درس امام بیاناتی در رابطه با وضعیت مملکت و وظیفه علما مطرح می کردند و می فرمودند:
باید دست ایادی اجانب از این مملکت قطع بشود، منکرات و منهیات الهی باید جلوگیری شود، روحانیون در هر شهر و بلاد باید دور هم جمع شوند و برای مشکلات جامعه فکری کنند.
حجت الاسلام سید محمد جواد علم الهدی کیهان ش 16927

از موضعگیری های نفسانی بر حذر باشید

از نصایح امام به طلاب و شاگردانشان، توحید می بارید. مثلا در فصل تابستان یا ماه محرم که حوزه تعطیل می شد امام خطاب به طلبه هایی که عازم شهرهایشان بودند می فرمود: از موضع گیریهای برخاسته از نفسانیات بر حذر باشید. از اینکه چیزی را که نمی دانید بعنوان دین نقل کنید بر حذر باشید. و سعی کنید واقعیت را به مردم بگویید.
و این سخنها چون از دل برمی خاست در ذهن همه ما باقی می ماند و خودشان هم اهل این راه بودند.
آیت الله امامی کاشانی کیهان ش 16992

زیّ طلبگی را حفظ کن

یک روز قبل از اینکه به دست مبارک امام معمم بشوم، در خدمت ایشان بودم. به من فرمودند: زی طلبگی را حفظ کن و بعد ادامه دادند که این زی طلبگی به سه چیز است:
درس جماعت (درس عمومی)، نماز جماعت، تفریح.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1، ص 28.