فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

خانه 60 متری

در همه مدتی که امام در نجف اشرف به سر می بردند در خانه ای کوچک که مساحت آن 60 متر مربع بود، زندگی بسیار ساده ای داشتند.
این شیوه زندگی، درس بزرگی برای همه طلبه های ساکن نجف بود.
حجت الاسلام سید محمد موسوی بجنوردی کیهان ش 17031

از تجملات پرهیز می کرد

امام در نجف اشرف در خانه ای بسیار کوچک و محقر مانند منازل طلابی که توانایی مالی نداشتند، زندگی می کردند. ایشان از تجملات در زندگی به گونه ای کامل پرهیز و از تبذیر و اسراف در غذا و لباس دوری می کرد. و ساده زیستی برای ایشان واقعا ملکه شده بود. در عین حال به نظافت و پاکیزگی اهمیت فوق العاده ای می داد.
آیت الله محمد ابراهیم جناتی کیهان ش 17029

خرید روزانه

امام مایحتاج زندگی خود را، روزانه تهیه می کردند و هرگز حاضر نمی شدند که چیزی را که همان روز احتیاج ندارند تهیه کنند.
حجت الاسلام مسعودی خمینی کیهان ش 16692