فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

قالیچه نفیس را بردارید

امام در مدرسه آقای بروجردی در نجف روی یک قالیچه کلکی مندرس زبر نماز می خواند. یک نفر یک قالیچه کاشانی مناسب سجاده آورد و تقدیم ایشان کرد.
آقا دو شب روی آن نماز خواند. شب سوم فرمودند: آقای فرقانی! این سجاده را ببر و آن قالیچه اولی را بیاور.
حجت الاسلام فرقانی کیهان ش 17200

خانه 60 متری

در همه مدتی که امام در نجف اشرف به سر می بردند در خانه ای کوچک که مساحت آن 60 متر مربع بود، زندگی بسیار ساده ای داشتند.
این شیوه زندگی، درس بزرگی برای همه طلبه های ساکن نجف بود.
حجت الاسلام سید محمد موسوی بجنوردی کیهان ش 17031

از تجملات پرهیز می کرد

امام در نجف اشرف در خانه ای بسیار کوچک و محقر مانند منازل طلابی که توانایی مالی نداشتند، زندگی می کردند. ایشان از تجملات در زندگی به گونه ای کامل پرهیز و از تبذیر و اسراف در غذا و لباس دوری می کرد. و ساده زیستی برای ایشان واقعا ملکه شده بود. در عین حال به نظافت و پاکیزگی اهمیت فوق العاده ای می داد.
آیت الله محمد ابراهیم جناتی کیهان ش 17029