فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

فرش را بدوزید

در منزل امام در نجف یک فرش قدیمی بود که روزی آن را شسته و روی پشت بام پهن کردیم.
وقتی آن را پائین می آوردیم وسط فرش پاره شد. خانم که این وضع را دید به امام گفت: آقا! اجازه می دهید این فرش را بفروشیم و بجای آن فرش نو بخریم؟
امام با همه احترامی که برای همسرشان قایل بودند جواب منفی به او دادند و به ما فرمودند:
با یک جوالدوز وسط فرش را بدوزید و آن را در اتاق پهن کنید. ما هم همین کار را کردیم.
محی الدین فرقانی کیهان ش 17328

قالیچه نفیس را بردارید

امام در مدرسه آقای بروجردی در نجف روی یک قالیچه کلکی مندرس زبر نماز می خواند. یک نفر یک قالیچه کاشانی مناسب سجاده آورد و تقدیم ایشان کرد.
آقا دو شب روی آن نماز خواند. شب سوم فرمودند: آقای فرقانی! این سجاده را ببر و آن قالیچه اولی را بیاور.
حجت الاسلام فرقانی کیهان ش 17200

خانه 60 متری

در همه مدتی که امام در نجف اشرف به سر می بردند در خانه ای کوچک که مساحت آن 60 متر مربع بود، زندگی بسیار ساده ای داشتند.
این شیوه زندگی، درس بزرگی برای همه طلبه های ساکن نجف بود.
حجت الاسلام سید محمد موسوی بجنوردی کیهان ش 17031