فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

دوری از اسراف

امام در مورد اسراف نکردن خیلی تأکید می کردند. مثلا می گفتند یک دستمال کاغذی را اگر می شود علاوه بر یک بار دوباره مصرف کرد دور نیندازید و لیوان آب را تا حدی پر کنید که می توانید بخورید.
یکی از نوه های امام کیهان ش 17093

به غذاها دست نزدند

تابستانی را خانوادگی به همراهی مادر بزرگ (مادر همسر امام) به مشهد رفته بودیم. یادم می آید ماه رمضان بود و روزی یکی از فامیلهای مادر بزرگ که در آستان قدس رضوی سمت و مسئولیتی داشت، پیغام فرستاده بود که امشب از مهمانخانه حضرت برای شما شام و افطاری فرستاده می شود، نزدیکی های افطار چند نفر از خدمه آنجا با طبق هایی از انواع غذا و میوه جات روی سر، یا الله، یا الله گویان وارد شده و طبق ها را کف حیاط چیدند و رفتند. این شیوه رفتار برای ما که بچه بودیم تازگی داشت و جالب می نمود. سفره مفصل افطاری و غذاهای جورواجور آن نیز تقریبا باعث خوشحالی بچه ها بود.
حضرت امام هم مثل بقیه کنار سفره نشستند اما بر خلاف دیگران، به غیر از نان و پنیر و چای به هیچ کدام از آن غذاها دست نزدند و مادامی که سر سفره بودند سر خود را بالا نگرفته و در این باره به دیگران هم چیزی نگفتند. البته الان می شود گفت به نظر می رسید که شاید شبهه و احتیاط داشتند ولی ما همگی از اینکه آقا از آن غذا نخوردند بسیار ناراحت شدیم.
فریده مصطفوی کیهان ش 16845

پرهیز از تجملات

ایشان از تجملات در زندگی به گونه ای پرهیز و از تبذیر و اسراف در غذا و لباس دوری می کردند که ساده زیستی برای ایشان واقعا ملکه شده بود و در عین حال به نظافت و پاکیزگی اهمیت فوق العاده ای می دادند و این بهترین الگو برای زندگی همه اطرافیان بود.
سرهنگ حسین سلیمانی کیهان ش 16925