فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

کاملا مقتصدانه بود

از سابق امور مالی امام در اختیار بنده بود یعنی وجوه و حتی امور زندگی شخصی در اختیار من بود.
امام هر ماه از پولی که مخصوص به خودشان بود مثل هدایایی که خدمتشان تقدیم می کردند و یا نذورات برای ایشان زندگیشان اداره می شد و با اینکه از من در مسایل دیگر حساب نمی کشیدند ولی من موظف بودم که صورت خرج زندگی شخصی ایشان را بنویسم. مثلا: یک کیلو عدس، نیم کیلو پنیر و... که تمام این صورت خرجها مضبوط است و الان باید در دفتر باشد.
من هر ماه صورت زندگی شخصی امام را که به هزینه های داخلی زندگی شان مربوط می شد خدمت آقا می دادم و نوعا امام در این صورت خرج دقتی می کردند با اینکه در مسائل مالی دیگر، نسبت به بنده اینجور دقت را نداشتند. و خلاصه با اینکه زندگی طلبگی ایشان به زعامت عام جهانی تبدیل شده بود ولی تحولی در آن دیده نمی شد و کاملا مقتصدانه بود.
آیت الله حسن صانعی - روزنامه جمهوری اسلامی - 18/3/73

اسراف در حج

امام در ملاقاتی که با مسئولان برگزاری حج داشتند خطاب به آنها فرمودند:
صرفه جویی در حج به مقدار کافی صورت نمی گیرد و اسراف می شود. سرپرست کاروانها سعی کنند اسرافی صورت نگیرد. نباید مسئله اسراف وجود داشته باشد.
حجت الاسلام امام جمارانی کیهان ش 17024

دوری از اسراف

امام در مورد اسراف نکردن خیلی تأکید می کردند. مثلا می گفتند یک دستمال کاغذی را اگر می شود علاوه بر یک بار دوباره مصرف کرد دور نیندازید و لیوان آب را تا حدی پر کنید که می توانید بخورید.
یکی از نوه های امام کیهان ش 17093