فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

ترجیح موکت بر فرش

حضرت امام به تبعیت از بزرگ بانوی اسلام، ساده زیستی را برای خود، مردم و مسئولان تاکید می کرد. ایشان تا آخر عمر زندگی ساده و دور از تجمل داشتند.
امام ترجیح می دادند که در اتاقشان بجای فرش، موکت باشد که همواره با مخالفت اطرافیان روبرو می شدند.
فریده مصطفوی کیهان ش 17183

کاملا مقتصدانه بود

از سابق امور مالی امام در اختیار بنده بود یعنی وجوه و حتی امور زندگی شخصی در اختیار من بود.
امام هر ماه از پولی که مخصوص به خودشان بود مثل هدایایی که خدمتشان تقدیم می کردند و یا نذورات برای ایشان زندگیشان اداره می شد و با اینکه از من در مسایل دیگر حساب نمی کشیدند ولی من موظف بودم که صورت خرج زندگی شخصی ایشان را بنویسم. مثلا: یک کیلو عدس، نیم کیلو پنیر و... که تمام این صورت خرجها مضبوط است و الان باید در دفتر باشد.
من هر ماه صورت زندگی شخصی امام را که به هزینه های داخلی زندگی شان مربوط می شد خدمت آقا می دادم و نوعا امام در این صورت خرج دقتی می کردند با اینکه در مسائل مالی دیگر، نسبت به بنده اینجور دقت را نداشتند. و خلاصه با اینکه زندگی طلبگی ایشان به زعامت عام جهانی تبدیل شده بود ولی تحولی در آن دیده نمی شد و کاملا مقتصدانه بود.
آیت الله حسن صانعی - روزنامه جمهوری اسلامی - 18/3/73

اسراف در حج

امام در ملاقاتی که با مسئولان برگزاری حج داشتند خطاب به آنها فرمودند:
صرفه جویی در حج به مقدار کافی صورت نمی گیرد و اسراف می شود. سرپرست کاروانها سعی کنند اسرافی صورت نگیرد. نباید مسئله اسراف وجود داشته باشد.
حجت الاسلام امام جمارانی کیهان ش 17024