فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

ممکن است برای شما مشکل ایجاد کنند

در اوایل تبعید حضرت امام در عراق، توفیق نصیبم شد و به زیارت عتبات عالیات مشرف شدم و چند ماه در نجف بودم. حسینیه ای در بازار نجف قرار داشت که من به حسینیه می رفتم و بعد از نماز دست حضرت امام (ره) را می بوسیدم. یک روز ایشان به من فرمودند شما بیا خانه... من رفتم منزل ایشان، امام گفتند: شما این کار را می کنید، کسانی مواظب هستند و ممکن است سر مرز برای شما مشکل ایجاد کنند. اینکار را نکنید.
سید ناصر میری کیهان ش 16965

حاجی یواش!

حضرت امام (ره) وقتی سوار ماشین می شدند، دائم سفارش می کردند که آهسته رانندگی کنم، ایشان به من می فرمودند: حاجی یواش! تاکید امام به این خاطر بود که در آن ازدحام جمعیت که جمعیت ماشین را در حلقه محاصره خود قرار می دادند برای کسی حادثه ای بوجود نیاید.
علی ایران پور کیهان ش 17254

از خدا بخواهید که مردم را یاری کند

امام خواندن نماز در اول وقت را خیلی به ما توصیه می کردند ایشان به ما می گفتند:
(پس از نماز هم) همیشه برای فقرا و تهیدستان دعا کنید و از خداوند متعال بخواهید که مردم را یاری کند.
محمد تقی اشراقی کیهان ش 17034