فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

باید مدد از جای دیگر برسد

روزی خدمت امام عرض کردم: آقا رفقای تهرانی در ایام تعطیلی مزاحم من هستند. ایشان فرمودند: احادیث و معارف اسلامی را برای آنان بیان کن که کمک به مردم در معنویات زودتر انسان را به هدف می رساند. تنها این شیوه ظاهری نیست باید مدد از جای دیگر برسد.
حجت الاسلام عبدالکریم حق شناس - پا به پای آفتاب - ج 3 - ص 25

امام و مردم

عشق به مردم

امام پس از عشق و علاقه به خدا و اولیاء، بیشترین عشق و علاقه را به مردم داشتند و عشق به مردم را عشق به خدا می دانستند و پیوسته می فرمودند: دو چیز را دشمنان ما نشناخته اند، یکی اسلام و دیگری مردم ما را.
آیت الله هاشمی رفسنجانی - اطلاعات - 23/4/59 کیهان ش 16674