فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

شما حضرت امیر (علیه السلام) را به نیابت... زیارت کنید

یکروز در نجف آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی، حقیر را در شارع الرسول ملاقات کردند و پاکتی بمن دادند و گفتند: از طرف آقاست.
پاکت را گشودم در آن مبلغ ده یا پانزده دینار بود که (امام) به خط مبارکشان نوشته بودند:
شما حضرت امیر (علیه السلام) را به نیابت حضرت ابوالفضل (علیه السلام) زیارت کنید. اینکار امام، هم جنبه تعلیم داشت و هم تربیت و هم کمک. با اینکه من از ایشان تقاضای مالی نداشتم.
حجت الاسلام ابراهیم غضنفری کیهان ش 17274

باید مدد از جای دیگر برسد

روزی خدمت امام عرض کردم: آقا رفقای تهرانی در ایام تعطیلی مزاحم من هستند. ایشان فرمودند: احادیث و معارف اسلامی را برای آنان بیان کن که کمک به مردم در معنویات زودتر انسان را به هدف می رساند. تنها این شیوه ظاهری نیست باید مدد از جای دیگر برسد.
حجت الاسلام عبدالکریم حق شناس - پا به پای آفتاب - ج 3 - ص 25

امام و مردم