فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

تمام دعاهای مفاتیح را خوانده اند

از جمله مواردی که امام در درس اخلاقشان به آن توجه و تاکید زیاد داشتند مساله تقید طلاب به خواندن دعاها و زیارات بود خود امام هم به مناجات با خدا خیلی علاقه داشتند و می شود گفت به آن عشق می ورزیدند. شاید بتوان گفت امام تمام دعاهای مفاتیح را می خوانده اند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3،ص 106

کرامات امام

آرام باش!

سن و سال زیادی نداشتم که دچار بیماری سختی شده بودم، حضرت امام پس از تبعید به قم بازگشته بودند که به همراه مادرم و بعضی از بستگان در محفلی که حضرت امام (ره) تشریف داشتند، من در حال و هوای کودکی، اذیت می کردم، خدمت امام رفتم. ایشان دستی به صورت من کشیدند و فرمودند: آرام باش!
عرض کردم: آقا حالم خوب نیست، دعا بفرمایید. حضرت امام مجددا دستی به سر من کشیدند. صبح روز بعد که از خواب بیدار شدم، احساس سلامتی کردم و از آن بیماری که داشتم هیچ اثری وجود نداشت.
سید محسن زهرایی کیهان ش 17043