فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

دعای عهد در سرنوشت دخالت دارد

یکی از مسائلی که حضرت امام روزهای آخر به من توصیه می کردند، خواندن دعای عهد است که در آخر کتاب مفاتیح آمده است. می گفتند: صبح ها سعی کن این دعا را بخوانی چون در سرنوشت دخالت دارد چیزی که به خانواده می گفتند تا اول از همه به آن عمل کنند انجام واجبات و دوری از محرمات بود.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1،ص 57

تمام دعاهای مفاتیح را خوانده اند

از جمله مواردی که امام در درس اخلاقشان به آن توجه و تاکید زیاد داشتند مساله تقید طلاب به خواندن دعاها و زیارات بود خود امام هم به مناجات با خدا خیلی علاقه داشتند و می شود گفت به آن عشق می ورزیدند. شاید بتوان گفت امام تمام دعاهای مفاتیح را می خوانده اند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3،ص 106

کرامات امام