فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

احترام به اسم محمد و علی

روزی عده ای از ایران روزنامه آورده بودند. من صفحه آگهی ها را انداختم و کفشهای امام را روی آن گذاشتم. ایشان وقتی خواستند کفشهایشان را بپوشند پرسیدند: مثل اینکه این روزنامه ایرانی است. عرض کردم: بله حاج آقا، ولی این صفحه آگهی هاست پایشان را روی کفشها نگذاشتند و فرمودند: شاید اسم محمد و علی در آنها باشد.
مرضیه دباغ کیهان ش 16647

نام علی اکبر (علیه السلام)

پس از شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی وارد نجف شدم. رفقا گفتند خوب به موقع آمدی، امام را دریاب که هر چه ما کرده ایم که در مصیبت حاج آقا مصطفی گریه کنند از عهده برنیامده ایم مگر تو کاری کنی.
من خدمت امام رسیدم و عرض کردم اجازه می دهید ذکر مصیبتی کنم؟ امام اجازه دادند هر چقدر نام مرحوم حاج آقا مصطفی را بردم تا با آهنگ حزین امام را منقلب کنم که در عزای پسر اشک بریزند، امام تغییر حال پیدا نکردند و همچنان ساکت و آرام بودند، ولی همین که نام علی اکبر (علیه السلام) را بردم هنگامه ای بپا شد امام چنان گریستند که قابل توصیف نیست.
مرحوم حجت الاسلام کوثری کیهان ش 16963

تهجد

وقتی حضرت امام به علت بیماری آخرشان در بیمارستان بستری شدند، من بیشتر شبها تا نزدیکی های صبح، صدای ذکر و نماز حضرت امام را در حالی که همه جا ساکت بود، می شنیدم. این مناجات امام در آن دل شب با آن وضعیت بیماری که داشتند به ما قوت قلب می بخشید و دل ما را آرام نگاه می داشت.
محمد یعقوب لو کیهان ش 17278