فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

روزی هفت مرتبه

حضرت امام، نظمشان اینطور نیست که هر وقت بخواهند، قرآن بخوانند. بلکه ایشان دقیقا و سر ساعت روزی هفت مرتبه قرآن می خوانند.
زهرا مصطفوی - شاهد بانوان شماره 149

جزو کارهای روزانه امام است

تا جایی که من اطلاع دارم امام از اوایل عمر تاکنون هر روز مقداری قرآن می خواندند و این یکی از کارهای روزانه ایشان است که روی همین نظم دقیقی که در زندگی دارند ساعتی را نیز برای تلاوت و انس با قرآن حکیم اختصاص داده اند که در آن ساعت کسی نزد ایشان نمی رود و پاسخ سوال کسی را نمی دهند و کاملا جان دل را به قرآن داده و توجه به آیات قرآنی و معانی آن می کنند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3،ص 5

دائماً قرآن می خوانند

امام در ماه مبارک رمضان بسیار با قرآن مانوس بودند. من یاد ندارم که در این ماه شریف خصوصا در ماه رمضان آخر عمرشان که اوایل سال 68 بود به محضر ایشان مشرف شوم و ایشان را جز در حالت قرآن خواندن ببینم. هر وقت که کاری پیش می آمد و به محضرشان می رسیدم می دیدم مشغول تلاوت قرآن مجید هستند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3،ص 5