فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

انس با قرآن

امام وقتی نجف بودند، در ماه رمضان هر سه روز یک بار قرآن را ختم می کردند، اما زمانی که در جماران بودند به خاطر کهولت سن، هر ده روز یک بار قرآن را ختم می کردند. ایشان همواره با قرآن مانوس بودند. یک جزو قرآن را هشت قسمت کرده و هر قسمت را در زمانی خاص قرائت می کردند. گاهی می دیدم امام مدتها در یک جمله قرآن مکث می کردند.
حجت الاسلام حاج سید احمد خمینی کیهان ش 16842

روزی هفت مرتبه

حضرت امام، نظمشان اینطور نیست که هر وقت بخواهند، قرآن بخوانند. بلکه ایشان دقیقا و سر ساعت روزی هفت مرتبه قرآن می خوانند.
زهرا مصطفوی - شاهد بانوان شماره 149

جزو کارهای روزانه امام است

تا جایی که من اطلاع دارم امام از اوایل عمر تاکنون هر روز مقداری قرآن می خواندند و این یکی از کارهای روزانه ایشان است که روی همین نظم دقیقی که در زندگی دارند ساعتی را نیز برای تلاوت و انس با قرآن حکیم اختصاص داده اند که در آن ساعت کسی نزد ایشان نمی رود و پاسخ سوال کسی را نمی دهند و کاملا جان دل را به قرآن داده و توجه به آیات قرآنی و معانی آن می کنند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3،ص 5