فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

بخوان جانم

وقتی هلی کوپتر به زمین نشست، افراد انتظامات یک دالان خاصی در نزدیکی تریبون درست کردند و امام همراه حاج احمد آقا و چند تن از روحانیون پشت تریبون قرار گرفتند.
در ابتدای مراسم یک نوجوان با صدایی بسیار خوش و دلنشین چند آیه از قرآن مجید همراه با ترجمه قرائت کرد و هر بار که می خواست ختم کند، امام می گفت: بخوان جانم.
روزنامه کیهان - 14/11/1357

انس با قرآن

امام وقتی نجف بودند، در ماه رمضان هر سه روز یک بار قرآن را ختم می کردند، اما زمانی که در جماران بودند به خاطر کهولت سن، هر ده روز یک بار قرآن را ختم می کردند. ایشان همواره با قرآن مانوس بودند. یک جزو قرآن را هشت قسمت کرده و هر قسمت را در زمانی خاص قرائت می کردند. گاهی می دیدم امام مدتها در یک جمله قرآن مکث می کردند.
حجت الاسلام حاج سید احمد خمینی کیهان ش 16842

روزی هفت مرتبه

حضرت امام، نظمشان اینطور نیست که هر وقت بخواهند، قرآن بخوانند. بلکه ایشان دقیقا و سر ساعت روزی هفت مرتبه قرآن می خوانند.
زهرا مصطفوی - شاهد بانوان شماره 149