فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

نماز جماعت امام ترک نمی شد

اغلب موقع ظهر می دیدم که امام در مدرسه فیضیه به نماز جماعت حاضر می شدند و پشت سر مرحوم آقای زنجانی نماز می گزاردند و هر وقت هم آقای زنجانی نبودند، ایشان نماز می گزاردند. حتی وقتی تابستان بود و هوا خیلی گرم بود نماز جماعت امام ترک نمی شد.
حجت الاسلام احمد صابری همدانی - پا به پای آفتاب - ج 3 - ص 271

بخوان جانم

وقتی هلی کوپتر به زمین نشست، افراد انتظامات یک دالان خاصی در نزدیکی تریبون درست کردند و امام همراه حاج احمد آقا و چند تن از روحانیون پشت تریبون قرار گرفتند.
در ابتدای مراسم یک نوجوان با صدایی بسیار خوش و دلنشین چند آیه از قرآن مجید همراه با ترجمه قرائت کرد و هر بار که می خواست ختم کند، امام می گفت: بخوان جانم.
روزنامه کیهان - 14/11/1357

انس با قرآن

امام وقتی نجف بودند، در ماه رمضان هر سه روز یک بار قرآن را ختم می کردند، اما زمانی که در جماران بودند به خاطر کهولت سن، هر ده روز یک بار قرآن را ختم می کردند. ایشان همواره با قرآن مانوس بودند. یک جزو قرآن را هشت قسمت کرده و هر قسمت را در زمانی خاص قرائت می کردند. گاهی می دیدم امام مدتها در یک جمله قرآن مکث می کردند.
حجت الاسلام حاج سید احمد خمینی کیهان ش 16842