فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

نماز شبشان اصلا ترک نمی شد

شبی نبود که من همراه ایشان باشم و بعد از یک خواب کوتاه، بیداری ایشان و استغاثه ایشان را در پیشگاه خداوند نشنوم. خدا شاهد است که یکبار هم نشده و شبی هم نبوده که ایشان نماز شبشان ترک شده باشد.
زهرا مصطفوی - شاهد بانوان - ش 148

نماز جماعت امام ترک نمی شد

اغلب موقع ظهر می دیدم که امام در مدرسه فیضیه به نماز جماعت حاضر می شدند و پشت سر مرحوم آقای زنجانی نماز می گزاردند و هر وقت هم آقای زنجانی نبودند، ایشان نماز می گزاردند. حتی وقتی تابستان بود و هوا خیلی گرم بود نماز جماعت امام ترک نمی شد.
حجت الاسلام احمد صابری همدانی - پا به پای آفتاب - ج 3 - ص 271

بخوان جانم

وقتی هلی کوپتر به زمین نشست، افراد انتظامات یک دالان خاصی در نزدیکی تریبون درست کردند و امام همراه حاج احمد آقا و چند تن از روحانیون پشت تریبون قرار گرفتند.
در ابتدای مراسم یک نوجوان با صدایی بسیار خوش و دلنشین چند آیه از قرآن مجید همراه با ترجمه قرائت کرد و هر بار که می خواست ختم کند، امام می گفت: بخوان جانم.
روزنامه کیهان - 14/11/1357