فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

نماز را با امام جماعت این مسجد بخوانیم

وقتی از نجف به طرف مرز کویت حرکت کردیم در بصره وارد یک مسجدی شدیم که متعلق به برادران اهل تسنن بود.
اما پس از این که وضو گرفتند، فرمودند:
اگر اینجا ماندیم باید نماز را با امام جماعت این مسجد بخوانیم و ما همه باید به امام جماعت این مسجد اقتدا کنیم. ولی چون وقت نماز نشده بود بطرف مرز کویت رفتیم.
حجت الاسلام محمد سجادی اصفهانی کیهان ش 16980

حالتهای معنوی امام

رمضان سال قبل از رحلت امام را خوب به یاد دارم. بعضی وقتها هر بار که به دلیلی نزد ایشان می رفتم و سعادت پیدا می کردم با ایشان نماز بخوانم، وارد اتاقشان که می شدم می دیدم قیافه ایشان کاملا برافروخته است و چنان اشک می ریختند که دیگر دستمال کفاف اشکشان را نمی داد و کنار دستشان حوله می گذاشتند. امام شبها چنین حالتی داشتند و این واقعا معاشقه ایشان با خدا بود.
فاطمه طباطبائی کیهان ش 17036

نماز شبشان اصلا ترک نمی شد

شبی نبود که من همراه ایشان باشم و بعد از یک خواب کوتاه، بیداری ایشان و استغاثه ایشان را در پیشگاه خداوند نشنوم. خدا شاهد است که یکبار هم نشده و شبی هم نبوده که ایشان نماز شبشان ترک شده باشد.
زهرا مصطفوی - شاهد بانوان - ش 148