فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

نماز شب

نماز شب امام به هیچ وجه ترک نمی شد. امام همیشه نماز شبشان را به نماز صبح متصل می کردند.
دکتر مسعود پور مقدس - پاسدار اسلام - ش 96

نماز شب در هواپیما

وقتی امام از پاریس به تهران می آمدند در هواپیما نماز شب خواندند. من یادم هست قطب نمایشان را مرتب می گذاشتند تا جهت قبله را پیدا کنند ولی می دیدند عقربه آن حرکت نمی کند. موضوع را به خلبان گفتیم وقتی توضیح داد که قطب نما در هواپیما کار نمی کند امام از ایشان پرسید مکه کدام طرف است؟ خلبان جهت را نشان داد و امام به همان طرف مشغول نماز شب شدند.
حجت الاسلام حاج سید احمد خمینی قدس سره کیهان ش 16487

نماز را با امام جماعت این مسجد بخوانیم

وقتی از نجف به طرف مرز کویت حرکت کردیم در بصره وارد یک مسجدی شدیم که متعلق به برادران اهل تسنن بود.
اما پس از این که وضو گرفتند، فرمودند:
اگر اینجا ماندیم باید نماز را با امام جماعت این مسجد بخوانیم و ما همه باید به امام جماعت این مسجد اقتدا کنیم. ولی چون وقت نماز نشده بود بطرف مرز کویت رفتیم.
حجت الاسلام محمد سجادی اصفهانی کیهان ش 16980