فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

اول نماز بخوانید

امام همیشه می فرمودند: در مورد نمازتان اهمال نکنید و به ما می گفتند: همین که شما می گویید اول اینکار را بکنم بعد نماز بخوانم این خلاف است، نگویید این حرف را به نمازتان اهمیت دهید، اول نماز. آقا خیلی سفارش نماز را می کردند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3،ص 70

حالات معنوی و روحانی امام

نماز شب

نماز شب امام به هیچ وجه ترک نمی شد. امام همیشه نماز شبشان را به نماز صبح متصل می کردند.
دکتر مسعود پور مقدس - پاسدار اسلام - ش 96