فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

منظور امام صادق (علیه السلام) این بود

یکبار به امام عرض کردم: سبک شمردن نماز شاید به این معنی باشد که شخص نمازش را یک وقت بخواند و یک وقت نخواند امام فرمودند:
نه، این خلاف شرع است که کسی نمازش را نخواند. منظور امام صادق این بوده است که مثلا وقتی ظهر می شود و فرد در اول وقت نماز نمی خواند، در واقع چیز دیگر را بر نماز رجحان داده است و به دلیل این رجحان، نماز را سبک شمرده است.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3،ص 69

اول نماز بخوانید

امام همیشه می فرمودند: در مورد نمازتان اهمال نکنید و به ما می گفتند: همین که شما می گویید اول اینکار را بکنم بعد نماز بخوانم این خلاف است، نگویید این حرف را به نمازتان اهمیت دهید، اول نماز. آقا خیلی سفارش نماز را می کردند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3،ص 70

حالات معنوی و روحانی امام