فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

وضوی قبل از وقت را جایز می دانم

من قبل از آنکه ایشان به بیمارستان بروند. از ایشان سوال کرده بودم که: نظر شما درباره وضوی قبل از وقت چیست؟ ایشان فرمودند: من معتقدم که با هر نیتی که وضو گرفته باشند با وضوی قبل از وقت می توان نماز خواند. عرض کردم: می دانید که برخی از آقایان نظرشان غیر از این است و اجازه نمی دهند با وضویی که برای نماز، یا کاری گرفته شده، نماز دیگری خواند ایشان گفتند: چه برای نماز قید کنند چه قبل از وقت باشد یا برای امر دیگری وضو بگیرند، من جایز می دانم.
زهرا مصطفوی کیهان ش 16705

منظور امام صادق (علیه السلام) این بود

یکبار به امام عرض کردم: سبک شمردن نماز شاید به این معنی باشد که شخص نمازش را یک وقت بخواند و یک وقت نخواند امام فرمودند:
نه، این خلاف شرع است که کسی نمازش را نخواند. منظور امام صادق این بوده است که مثلا وقتی ظهر می شود و فرد در اول وقت نماز نمی خواند، در واقع چیز دیگر را بر نماز رجحان داده است و به دلیل این رجحان، نماز را سبک شمرده است.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3،ص 69

اول نماز بخوانید

امام همیشه می فرمودند: در مورد نمازتان اهمال نکنید و به ما می گفتند: همین که شما می گویید اول اینکار را بکنم بعد نماز بخوانم این خلاف است، نگویید این حرف را به نمازتان اهمیت دهید، اول نماز. آقا خیلی سفارش نماز را می کردند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3،ص 70