فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

والسلام علیکم و رحمة الله

روزی که شاه فرار کرد تمام نمایندگان رسانه های گروهی دنیا در نوفل لوشاتو با حضرت امام قدس سره برنامه مصاحبه داشتند شاید 150 شبکه تلویزیونی در سراسر دنیا به طور مستقیم این برنامه را پخش می کردند زیرا یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ انقلاب به وقوع پیوست. همه می خواستند نظر امام قدس سره را بدانند ایشان چند دقیقه صحبت کردند بعد از من سوال کردند ظهر شده است؟ گفتم همین الان ظهر شده، امام قدس سره گفتند والسلام علیکم و رحمة الله.
در آن لحظه ایشان موضوع به آن اهمیت را به خاطر اقامه نماز در اول وقت رها کردند در شرایطی که رسانه های بیگانه برای میلیونها بیننده خود در حال ارسال خبر و مصاحبه امام قدس سره بودند امام قدس سره اقامه نماز اول وقت را بر ادامه مصاحبه ترجیح دادند.
مآخذ مجموعه آثار یادگار امام جلد دوم، ص 686

وضوی قبل از وقت را جایز می دانم

من قبل از آنکه ایشان به بیمارستان بروند. از ایشان سوال کرده بودم که: نظر شما درباره وضوی قبل از وقت چیست؟ ایشان فرمودند: من معتقدم که با هر نیتی که وضو گرفته باشند با وضوی قبل از وقت می توان نماز خواند. عرض کردم: می دانید که برخی از آقایان نظرشان غیر از این است و اجازه نمی دهند با وضویی که برای نماز، یا کاری گرفته شده، نماز دیگری خواند ایشان گفتند: چه برای نماز قید کنند چه قبل از وقت باشد یا برای امر دیگری وضو بگیرند، من جایز می دانم.
زهرا مصطفوی کیهان ش 16705

منظور امام صادق (علیه السلام) این بود

یکبار به امام عرض کردم: سبک شمردن نماز شاید به این معنی باشد که شخص نمازش را یک وقت بخواند و یک وقت نخواند امام فرمودند:
نه، این خلاف شرع است که کسی نمازش را نخواند. منظور امام صادق این بوده است که مثلا وقتی ظهر می شود و فرد در اول وقت نماز نمی خواند، در واقع چیز دیگر را بر نماز رجحان داده است و به دلیل این رجحان، نماز را سبک شمرده است.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3،ص 69