فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

زود برو نماز بخوان

یکروز امام داشتند توی حیاط راه می رفتند که من آمدم از کنارشان رد شوم.
امام به من گفتند: بیا اینجا!
من نزد ایشان رفتم. به من گفتند: نماز ظهر و عصرت را خوانده ای!
گفتم: نه. گفتند: زود برو نمازت را بخوان که ثوابش کم نشود. چون نماز اول وقت خیلی ثواب دارد.
محمد تقی اشراقی کیهان ش 17035

بچه ها از 7 سالگی نماز بخوانند

امام از هفت سالگی به تربیت دینی فرزندان دقت داشتند و می گفتند: بچه ها از هفت سالگی نماز بخوانند تا در نه سالگی به نماز عادت کرده باشند و خودشان مقید بودند که آنها نماز بخوانند و سوال می کردند ولی همین که بچه ها می گفتند: نماز خوانده ام قبول می کردند و دیگر کنجکاوی نمی کردند.
همسر امام خمینی کیهان ش 17069

والسلام علیکم و رحمة الله

روزی که شاه فرار کرد تمام نمایندگان رسانه های گروهی دنیا در نوفل لوشاتو با حضرت امام قدس سره برنامه مصاحبه داشتند شاید 150 شبکه تلویزیونی در سراسر دنیا به طور مستقیم این برنامه را پخش می کردند زیرا یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ انقلاب به وقوع پیوست. همه می خواستند نظر امام قدس سره را بدانند ایشان چند دقیقه صحبت کردند بعد از من سوال کردند ظهر شده است؟ گفتم همین الان ظهر شده، امام قدس سره گفتند والسلام علیکم و رحمة الله.
در آن لحظه ایشان موضوع به آن اهمیت را به خاطر اقامه نماز در اول وقت رها کردند در شرایطی که رسانه های بیگانه برای میلیونها بیننده خود در حال ارسال خبر و مصاحبه امام قدس سره بودند امام قدس سره اقامه نماز اول وقت را بر ادامه مصاحبه ترجیح دادند.
مآخذ مجموعه آثار یادگار امام جلد دوم، ص 686