فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

مقدمه:

آنچه پیش رو دارید نگاهی کوتاه به زندگانی پر از درس و اندرز حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره) است. نکات ریزی که در این مجموعه به چشم می خورد، درس های بزرگی است که در اختیار من و شما قرار گرفته است.
پند و عبرت از گفتار و کردار بزرگان دین، که برخاسته از پنداری درست و دقیق است همواره مورد توجه همه کمال خواهان بوده است؛ به ویژه اگر مقتدای آدمی، انسانی شگرف و الاهی باشد به گونه ای که تمام رهبران بزرگ جهان نزد وی، کوچکی بیش نبودند.
هستیم به فدای دمی از این فرزانگان.
ابراهیم رستمی

اهمیت نماز اول وقت

زود برو نماز بخوان

یکروز امام داشتند توی حیاط راه می رفتند که من آمدم از کنارشان رد شوم.
امام به من گفتند: بیا اینجا!
من نزد ایشان رفتم. به من گفتند: نماز ظهر و عصرت را خوانده ای!
گفتم: نه. گفتند: زود برو نمازت را بخوان که ثوابش کم نشود. چون نماز اول وقت خیلی ثواب دارد.
محمد تقی اشراقی کیهان ش 17035