فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

پشیمانی

1- پشیمانی یکی از دو توبه است.
2- بر آنچه بد کرده ای پشیمان شو (چه نسبت به مقام الهی و چه نسبت به مخلوق) و بر احسانی که نموده ای پشیمان مشو.
3- پشیمانی استغفار است (یعنی کسی که از عملکرد خود نادم شد راستی توبه کرده، نیازی به لفظ استغفر اللّه ندارد، بلکه خود آن طلب مغفرت می باشد).
4- پشیمانی بر گناه آن را محو می سازد.
5- پشیمانی بر گناه استغفار است.
6- پشیمانی بر گناه از باز گشتن به آن جلوگیری می کند (یعنی نمی گذارد که انسان دوباره مرتکب معصیت گردد).
7- پشیمانی دل گناه را پوشیده، و جرم و گناه را می برد (و در حقیقت توبه واقعی پشیمانی است).

پشیمان

1- خوشا بحال هر پشیمان بر لغزش خود، تلافی کننده گذشته را گناهش را.
2- هر که پشیمان شود در حقیقت توبه کرده است.

ترسانیدن

1- ترسانیدن (خود) معذور ساختن است (چنانکه سواره ای قبل از پامال نمودن پیاده خبر داده، و یا راننده ای بوق می زند اگر بعد از اخبار، طرف پامال گردید، منذر معذور است و عرفاً مؤاخذه نخواهد شد).