فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

سخنگو

1- برای سخنگو اوقاتی است (مخصوص از نظر مکان و زمان)
2- (حضرت این عبارت را چنانکه در حکمت / 394 نهج البلاغه است در برابر کسی گفته که در نزد آن بزرگوار لحیه کرده از خود بالاتر سخن گفته) همانا در حقیقت پرواز کردی پیش از پر درآوردن و بانگ شتر زدی هنگام بچه بودن (در اینجا حضرت او را به دو موجود کوچک (جوجه و بچه شتر) تشبیه نموده است).

کامل

1- شخص کامل کسی است که عمل جدّی او بر شوخی و بازیش غلبه کند.

کمال

1- کمال و تمامیت در سه چیز است: شکیبائی بر مصیبتها، و پارسائی در مطلبها، و برآوردن حاجت طلب کننده.
2- کمال و تمامی در دنیا نایاب است.
3- هرگز به کمال دست نیابی تا از نقص (و آنچه سبب آن می گردد) بالا روی.
4- از کمال انسان و بسیاری فضل اوست دریافت در نفس خود (و یا نقصان را جامه ملاصق نفس خویش بحساب آورد یعنی همیشه بفهمد که بجائی نرسیده و ناقص است).